DATARECOVERY: Hlavní stránka
PŘIHLÁSIT  Záchrana dát, obnova dát | DATARECOVERYAdatmentés, adatvissza | DATARECOVERYВосстановление данных, спасение данных | DATARECOVERYRecuperare de date, salvare de date | DATARECOVERYRikuperimi i të dhënave, shpëtimi i të dhënave | DATARECOVERYRécuperation des donées, restauration des donées | DATARECOVERYDatenrettung, Datenwiederherstellung | DATARECOVERYData Recovery, Data Rescue | DATARECOVERY
DATARECOVERY: Hlavní stránka

Ochrana svěřených dat

Předchozí kapitola: DATARECOVERY, s.r.o. - představení společnostiDalší kapitola: Tým DATARECOVERY
Bezpečnost dat je aspekt, kterému přes nespočet negativních příkladů stále není přikládána potřebná důležitost. Na elektronických médiích jsou dnes uloženy informace osobní, obchodní, technologické či jinak závažné, zjednodušeně důvěrné povahy. Jejich ochrana a zabezpečení jejich zneužití jsou pro mnohé obory či subjekty životně důležité.
Záchrana dat, obnova dat: Ochrana svěřených dat Nejlepším důkazem našeho zodpovědného přístupu a maximální péče a ochrany svěřených dat budiž tradiční důvěra zákazníků zpracovávajících citlivá či tajná data, jakož i neexistence byť sebemenšího pochybení ve smyslu porušení bezpečnostních pravidel v celé naší historii.
Průběh každé záchrany dat se řídí platnými zákony České republiky, zejména zákony č. 101/2000 Sb. a 513/1991 Sb. Veškeré kopie svěřených dat, pořízené pro účely záchrany dat, jsou nejpozději do 30 dnů po předání zákazníkovi vymazána.
V případě specifických požadavků na zacházení se svěřenými daty jsme připraveni sjednat pro konkrétní případ individuální smluvní podmínky.
Pro instituce vyžadující zajištění bezpečnosti svěřených dat certifikací ze zákona jsme schopni zajistit podmínky odpovídající požadavkům na přístup a zacházení s utajovanými skutečnostmi, definované Národním bezpečnostním úřadem (NBÚ) pro stupeň utajení „tajné“.
Data z poškozených médií můžeme na Vaše přání zlikvidovat dle normy US DoD 5220.22-M, včetně výmazu dat v magnetické peci a chemické či mechanické likvidace. Více o likvidaci dat zde.
Samozřejmostí je trojitá ochrana prostor laboratoře – nejmodernějším zabezpečovacím a monitorovacím zařízením, připojením na PCO i nepřetržitou službou.DATARECOVERY, s.r.o., ředitel a jednatel Vojtěch Kavan
Hledej
Kontakt První pomoc
© Vojtěch Kavan, jednatel společnosti DATARECOVERY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
» Děkujeme za perfektní služby. Mohu potvrdit, že odvádíte vynikající práci. « D. Sanford, SSM, Western Digital
» [100%] výsledek záchrany dat, kterou jiní nebyli schopni provést... « R. Rahumägi, CTO, Quelle
Záchrana dat na splátky Divadlo DISK FlashRecovery: obnova dat (záchrana dat) z USB Flash, SSD, paměťových karet Zachraňujeme nejen data: Botanická zahrada - Wolémie
Záchrana dat, obnova dat - DATARECOVERY, s.r.o. - Česky Data recovery, data rescue - DATARECOVERY, s.r.o. - English Daten Rettung, Daten Wiederherstellung - DATARECOVERY, s.r.o. - Deutsch Восстановление данных, спасение информации - DATARECOVERY, s.r.o. - Pусский Récupération de données - DATARECOVERY, s.r.o. - Français Recuperación de datos - DATARECOVERY, s.r.o. - Español Recupero Dati - DATARECOVERY, s.r.o. - Italiano Záchrana dát, obnova dát - DATARECOVERY, s.r.o. - Slovensky Odzyskiwanie danych - DATARECOVERY, s.r.o. - Polski