DATARECOVERY: Hlavní stránka
PŘIHLÁSIT  Záchrana dát, obnova dát | DATARECOVERYAdatmentés, adatvissza | DATARECOVERYВосстановление данных, спасение данных | DATARECOVERYRecuperare de date, salvare de date | DATARECOVERYRikuperimi i të dhënave, shpëtimi i të dhënave | DATARECOVERYRécuperation des donées, restauration des donées | DATARECOVERYDatenrettung, Datenwiederherstellung | DATARECOVERYData Recovery, Data Rescue | DATARECOVERY
DATARECOVERY: Hlavní stránka

Data Mining

Předchozí kapitola: Obnova souborů
Záchrana dat, obnova dat: Data Mining

Naše specialita - Data Mining

aneb „Poslední šance“

Pro případy, kdy jakékoliv pokusy o resuscitaci dat selžou, používáme unikátní metodu obnovy ztracených dat nezávislou na použitém operačním či souborovém systému. Pomocí Data Miningu lze získat data i z médií s velkou mírou fyzikálního poškození či s například zcela smazaným souborovým systémem.

Jak Data Mining funguje?

Data Mining je založen na znalosti vnitřní struktury typu souboru, který hledáme. Většina používaných formátů obsahuje definovatelné souvztažnosti, které více či méně spolehlivě informují o typu souboru a někdy i o dalších vlastnostech, jako např. délka souboru, datum vytvoření / uložení, atd. Při aplikaci metody Data Mining pak zkoumáme postupně každý sektor na disku a snažíme se najít shodu s částí struktury, používané u hledaného typu dokumentu.

Výhodou této metody je její schopnost obnovit ztracená data požadovaného typu i v případě, kdy o nich není v souborovém systému žádná informace.

Nevýhodou naopak je nemožnost obnovit data v původní struktuře a s původními názvy. Zachráněné soubory jsou pak umístěny do složek podle typů a pojmenovány sekvenčním číslováním. Někdy je však možné informace, získané „zevnitř“ obnoveného souboru, využít ke smysluplnějšímu pojmenování. Například při obnově všech obrázků *.JPG je možné jejich název seskládat z libovolných tzv. metadat (datum pořízení, typ fotoaparátu atp.). Důležitým specifikem Data Miningu je rovněž schopnost obnovit pouze data nefragmentovaná, tedy ta, jež jsou na médiu uložena vcelku.

Jediným předpokladem úspěšného výsledku záchrany nedostupných dat metodou Data Mining je tedy obnovitelnost alespoň části dat na hardwarové úrovni.

Vzhledem ke své unikátnosti přispívá metoda Data Mining významným způsobem k naplňování našeho hesla:

„Co nezachráníme my, to už nikdo!“

DATARECOVERY, s.r.o., ředitel a jednatel Vojtěch Kavan
Hledej
Kontakt První pomoc
© Vojtěch Kavan, jednatel společnosti DATARECOVERY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
» Děkujeme za perfektní služby. Mohu potvrdit, že odvádíte vynikající práci. « D. Sanford, SSM, Western Digital
» [100%] výsledek záchrany dat, kterou jiní nebyli schopni provést... « R. Rahumägi, CTO, Quelle
Záchrana dat na splátky Divadlo DISK FlashRecovery: obnova dat (záchrana dat) z USB Flash, SSD, paměťových karet Zachraňujeme nejen data: Botanická zahrada - Wolémie
Záchrana dat, obnova dat - DATARECOVERY, s.r.o. - Česky Data recovery, data rescue - DATARECOVERY, s.r.o. - English Daten Rettung, Daten Wiederherstellung - DATARECOVERY, s.r.o. - Deutsch Восстановление данных, спасение информации - DATARECOVERY, s.r.o. - Pусский Récupération de données - DATARECOVERY, s.r.o. - Français Recuperación de datos - DATARECOVERY, s.r.o. - Español Recupero Dati - DATARECOVERY, s.r.o. - Italiano Záchrana dát, obnova dát - DATARECOVERY, s.r.o. - Slovensky Odzyskiwanie danych - DATARECOVERY, s.r.o. - Polski