DATARECOVERY: Hlavní stránka
PŘIHLÁSIT  Záchrana dát, obnova dát | DATARECOVERYAdatmentés, adatvissza | DATARECOVERYВосстановление данных, спасение данных | DATARECOVERYRecuperare de date, salvare de date | DATARECOVERYRikuperimi i të dhënave, shpëtimi i të dhënave | DATARECOVERYRécuperation des donées, restauration des donées | DATARECOVERYDatenrettung, Datenwiederherstellung | DATARECOVERYData Recovery, Data Rescue | DATARECOVERY
DATARECOVERY: Hlavní stránka

O záchraně dat

Další kapitola: Ztráta dat a její příznaky
V dnešní době jsou již téměř všechny důležité informace ukládány v digitální podobě. Moderní technologie skýtají mnoho výhod, dokáží významně zkrátit čas práce s informacemi a v neposlední řadě přispívají i k našemu pohodlí. Skrývají ale v sobě také mnohá nebezpečí, která si většinou uvědomíme, až když je pozdě.
Záchrana dat, obnova dat: Úvod Žádná technologie není neomylná a žádná opatření, sloužící k eliminaci rizik digitálního světa, nejsou naprosto spolehlivá. Zpracování dat, resp. jejich ukládání, není samozřejmě výjimkou.
Co se tedy pod pojmem záchrana dat skrývá? Představte si jednoduše libovolnou situaci, kdy nemáte přístup k digitálně uloženým datům. Ano, možností je nespočet. Stejně tak příčin a následků ztráty dat a rovněž postupů, jak rychle a efektivně tyto následky řešit.
Prevence může rizika výrazně omezit, nemůže je však vyloučit. Vzhledem k velkému počtu faktorů, ovlivňujících jednotlivé případy ztráty dat, musí být také přístup k nim individuální. Jedině tak dokážeme skutečně minimalizovat jejich následky.
Průnik digitálních technologií do všemožných oblastí běžného života s sebou nese i rozličné požadavky na jejich integraci, což se samozřejmě týká také datových médií. Proto se nejen v historickém průřezu, ale i v soudobém spektru setkáváme s celou řadou elektromagnetických, optických, mechanických a jiných záznamových médií. Důkladná znalost jejich funkce, povahy a specifik je základem k našemu širokému spektru podporovaných médií.
Záchrana dat, obnova dat: Úvod Stejná rozličnost jako v případě technologií ukládání dat panuje mezi aplikacemi, které s daty přímo pracují. I v této oblasti je vývoj nezadržitelný a tak jedině neustálým sledováním, zkoumáním a dokonalou znalostí je možné úspěšně obnovit data z téměř libovolného operačního či souborového systému.
Poškození se však nemusí týkat jen média jako celku. Nepřístupnost dat může nastat na úrovni jeho jednotlivých logických částí, např. souborů, a nemusí být nutně způsobena závadou technickou. Proto v naší nabídce naleznete i obnovu dat z porušených souborů či znovuzískání přístupu k dokumentu chráněnému heslem v případě jeho zapomenutí.
Nezáleží, zda se jedná o obvyklý problém, či souhru okolností vedoucích k naprosto ojedinělé kombinaci poškození – náš tým odhodlaných a fundovaných techniků je svým individuálním přístupem připraven postavit se i těm nejnepředvídatelnějším závadám.DATARECOVERY, s.r.o., ředitel a jednatel Vojtěch Kavan
Hledej
Kontakt První pomoc
© Vojtěch Kavan, jednatel společnosti DATARECOVERY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
» Děkujeme za perfektní služby. Mohu potvrdit, že odvádíte vynikající práci. « D. Sanford, SSM, Western Digital
» [100%] výsledek záchrany dat, kterou jiní nebyli schopni provést... « R. Rahumägi, CTO, Quelle
Záchrana dat na splátky Divadlo DISK FlashRecovery: obnova dat (záchrana dat) z USB Flash, SSD, paměťových karet Zachraňujeme nejen data: Botanická zahrada - Wolémie
Záchrana dat, obnova dat - DATARECOVERY, s.r.o. - Česky Data recovery, data rescue - DATARECOVERY, s.r.o. - English Daten Rettung, Daten Wiederherstellung - DATARECOVERY, s.r.o. - Deutsch Восстановление данных, спасение информации - DATARECOVERY, s.r.o. - Pусский Récupération de données - DATARECOVERY, s.r.o. - Français Recuperación de datos - DATARECOVERY, s.r.o. - Español Recupero Dati - DATARECOVERY, s.r.o. - Italiano Záchrana dát, obnova dát - DATARECOVERY, s.r.o. - Slovensky Odzyskiwanie danych - DATARECOVERY, s.r.o. - Polski